consulting
Řízení změn
Máme třicet let zkušeností s řízením různých typů organizací - od malých začínajících firem, až po velké podniky s mnoha tisíci zaměstnanci v několika zemích. Každá z těchto organizací se dříve či později dostala do stavu, kdy stávající způsob řízení již nestačil a bylo nutné vnitřní chod a procesy organizace změnit. Najměte si na to externí firmu, která změnu provede efektivně a s minimálními náklady.
consulting

Podnikové procesy

Analýza a řízení změn podnikových procesů - od obchodu až po efektivní logistiku

data-analysis
Analýza a interpretace dat

Od ekonomických, přes marketingové až po energetické - všude je dnes obrovské množství dat. Ale udělat z dat informace a naučit se podle nich řídit není jednoduché.

energy-savings

Energie a média

Jedna z oblastí která nadělala vrásky všem manažerům ve firmách. Ať jste malá nebo velká organizace, mít pod kontrolou efektivní hospodaření s energiemi je nezbytné.

organigram

Kontroling a organičační struktura

Správně nastavit sledování a vyhodnocování ekonomických nákladů a efektivně řídit pracovní sílu je klíčem k úspěchu.